Новости в застраховането - Ползи и потенциална употреба на телемедицината

16 дек, 2020

В рубриката „Новости в застраховането“ представяме информация за услугите телемедицина, предоставена от колегите ни от Животозастрахователен институт АД. Текстът ще бъде от полза за всички, които в сегашната ситуация се притесняват да посетят лекар, да си направят преглед за проследяване на хронично състояние или пък имат грипоподобни симптоми.

Услугите на телемедицината могат да улеснят подобряване на общественото здраве, особено по време на тази пандемия, когато заради социалното дистанциране хората се страхуват да посещават здравни заведения. Телемедицината е по-безопасен вариант на грижата за здравето на пациентите, като намаляват излагането на инфекции. Друго преимущество е  минимизиране на търсенето на медицински специалисти в кабинет, особено в ситуация на пандемия.

Телемедицината позволява поддържане на непрекъснатост на грижите, доколкото е възможно, чрез което се избягват допълнителни негативни последици от забавените превантивни, хронични или рутинни грижи. Дистанционния достъп до здравни услуги може да увеличи участието на тези, които са медицински или социално уязвими или които нямат лесен достъп до специалисти. А също така да помогне за запазване на връзката между пациент и лекар, когато личните посещения не са възможни. Телемедицината може да се използват за:

  • Пациенти, със симптоми на COVID-19.
  • Осигуряване на нискорискова неотложна помощ за състояния, които не са COVID-19;
  • Идентифициране на лица, които може да се нуждаят от допълнителна медицинска консултация;
  • Достъп до специализирана помощ, включително психично и поведенческо здраве, за хронични здравословни състояния и продължаваща терапия с лекарства.
  • Осигурява напътствия и подкрепа за пациенти с хронични здравословни състояния;
  • Наблюдение на клиничните показатели на някои хронични медицински състояния (напр. артериално налягане, кръвна захар и други)
  • Участие в консултирането на пациенти, които имат затруднения с достъпа до грижи (напр. живеят в много отдалечени райони, възрастни  или  хора с ограничена подвижност)
  • Проследяване на пациенти след хоспитализация.