Община Монтана и Местна комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана подкрепиха мисията на „Пази детето в Интернет”

15 фев, 2023

Днес двигателите на социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в Интернет” – Явор Колев и Зоя Василев представиха пред зам.-кметът на община Монтана - г-н Тихомир Антонов и представители на Местна комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана мисията и резултатите от своята едногодишна дейност.

На работната среща те обсъдиха актуалните кибер престъпления, които заплашват сигурността на най-малките и методите за превенция срещу тях.

Местната власт изрази съпричастност към благородната мисия за повишаване на дигиталното образование и заяви своя ангажимент да участва активно в обществения диалог по тази толкова важна за цялото общество тема.