Павел Димитров за Бизнес.БГ: Застрахователният бизнес се променя

8 юли, 2021

Изпълнителният директор на „ЗК „Лев Инс” АД Павел Димитров даде ексклузивно интервю за предаването Бизнес.БГ на БНТ. Димитров говори за ръстът при застраховките „Домашно имущество” и защо застраховката „Живот” е добра алтернатива на банковия депозит.

-Г-н Димитров, в момента сме в разгара на летните отпуски. Този сезон е характерен с домови кражби и ниска разкриваемост. Създава ли се вече нагласата, хората да си правят подобен тип застраховки?

Това е може би един от най-бързо развиващите се браншове на застраховането по отношение на ползването на такива услуги от физически лица, тъй като след разхлабването на мерките и адаптирането на много фирми да работят били то дистанционно било то на смени. Доста от хората ползваха и имоти, които не са на постоянното им обичайно местодомуване, което ги накара да направят своите застраховки и наистина се наблюдава един ръст на този тип застраховане.

-В този ред на мисли, дигиталната хоум офис среда ще доведе ли до нови застрахователни продукти на пазара, които ще видим скоро време?

Разбира се. Нашата цел е да сме иновативни и както винаги да мислим за потребностите на потребителите. В тази връзка и застраховането, макар, че е една консервативна дейност, се променя и може да уверим потребителите, че те ще получат всички продукти, които считаме, че има достатъчно голяма съвкупност, която да обслужим и да откликнем на техните потребности.

-Г-н Димитров, много български банки спират да откриват депозитни сметки. На този фон увеличава ли се интересът към застраховките Живот, като инвестиция със спестовен характер?

Застраховките „Живот” винаги са били алтернатива на банковото вложение и хубавото в случая е, че при сключването на една застраховка „Живот”, която има спестовен елемент, дава възможността на лицата да организират своите спестявания по тази форма. Освен всичко това, тя предоставя и възможността от защита на здравето и телесната цялост на хората. Имаме застраховки при които може да се внесе еднократно дадена сума, където за даден период тя може да се улихви, съответно лицето може да е застраховано срещу злополука и временно и трайна нетрудоспособност и след изтичането на този период да получи сумата, която е под формата на спестовна част от застраховката. В другия случай може да се организира месечно или годишно плащане на премийте, като също така е възможно да имаме и случай когато сумата, независимо дали е плащана еднократно или на вноски, след изтичането на договора, съответно лицето да не получи на куп цялата сума, а  да получи под формата на ануитети или рентни плащания нещо като втора пенсия.   

-А натрупаните пари по спестовната застраховка могат ли да бъдат запорирани или иззети по дадени съдебни дела?

Не, натрупаните средства по партидата на една живото застраховка са извън наследствената маса и неподлежат на такива действия.

-Като експерт, каква е вашата прогноза, може ли краткосрочна прогноза, в следващите една, две години в каква посока ще се развива застрахователният бизнес?

Застрахователният бизнес, както вече казахме, се променя. Той е част от икономиката и съответно няма как ние да го извадим от нея. Така, че най-важното е да прогнозираме икономическото развитие не само в страната и в световен мащаб, тъй като това ще е най-важният показател, който ще покаже на къде ще се развива застраховането. В световен мащаб има тенденции които показват, че огромните презастрахователни компании също се съобразяват с тази криза и са много по предпазливи към настоящия момент при поемането на рискове.

Павел Димитров завършва „Застраховане и социално дело” в Стопанската Академия „Димитър Ценов”, гр. Свищов. Към екипа на ЗК „Лев Инс” АД се присъединява през 2003г., от 2008г. заема длъжността „Отговорен актюер” и член на Управителния съвет на компанията. През 2015г. е номиниран за поста изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс” АД, който заема и в момента. През 2016г. е член на съвета на директорите на ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД.
Паралелно Павел Димитров развива богата академична кариера – доктор по икономика и преподавател в СА „Димитър Ценов”, гр. Свищов и във „Висшето училище по застраховане и финанси” (ВУЗФ) по дисциплините „Застрахователни продукти”, „Актюерство”, „Управление на риска в застрахователното дружество”, „Анализ на застрахователната дейност”, „Контрол в застраховането” и др. От 2010г. членува в Българското актюерско дружество (БАД).