Премиера на актуализираните Земеделски застраховки на Лев Инс на АГРА 2020

19 фев, 2020

Днес  19 февруари 2020г. в Пловдив  бе открита международната селскостопанска изложба АГРА 2020. На официалната церемония присъства министърът на земеделието г-жа Десислава Танева, която обяви, че в периода 2014 -2019г. в земеделския сектор са инвестирани 7,7 млрд. лева.

Лев Инс взема участие в изложението със свой щанд, където високо квалифицираните експерти ще представят актуализираните общи условия по Земеделските застраховки на дружеството. Застрахователните покрития са изцяло съобразени с нуждите както на малките, така и на големите земеделски производители. Експертите по селскостопанско застраховане на ЗК „Лев Инс” АД разглеждат бързо и прецизно всички постъпили искания за оферти за застраховане на различните видове селскостопански култури и животни от посредниците или от клиентите. Времето за предоставяне на офертата е два часа, от поискването от клиента или застрахователния посредник, а издаването на застрахователната полица e до 24 часа след това, включително и времето за извършването на констативния оглед на застрахования обект.  

На щанда на Лев Инс заинтересованите клиенти и партньори ще могат да се запознаят с актуализирания цялостен инструментариум на селскостопанските ни застраховки. Компанията е  разработила продуктите с оглед постигането на отлично консултиране и обслужване за различните видове застрахователни продукти, чрез прилагане на диференциран подход към всеки клиент. В това отношение е направено задълбочено проучване на програмите на ДФ ,,Земеделие”, което ни позволява да предоставяме работещи решения за етапите на кандидатстване и сключване на полиците. Допълнителни фактори, които увеличават търсенето на земеделски застраховки  са  задължителният режим на полиците за финансираните проекти от  ДФ ,,Земеделие”, както и наличието на Държавна помощ за съфинансиране на застрахователната премия. Годишно се отделят около 1,5 млн. лева за тази цел.  Много земеделски производители сключват застрахователни полици в ЗК „Лев Инс”АД, възползвайки се от средствата, предвидени в Държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при отглеждане на овощия, зеленчуци, десертно грозде, етеричномаслени култури и тютюн. Търсене има и от клиенти на различни финансови институции с необходимост от застрахователно покритие за трайни насаждения, като дълготрайни материални активи. В отговор на тези специфични нужди на клиентите, застрахователните специалисти на ЗК „Лев Инс”АД, осигуряват професионална консултация на всички етапи на застрахователния процес.

Щандът на Лев Инс се намира в палата 6 и ще приема посетители от днес до 23 Февруари включително с работното време на изложението.