Рекордни приходи от над половин милиард лева за ЛЕВ ИНС през 2023г.

30 апр, 2024

ЛЕВ ИНС предлага най-сигурните кибер решения на пазара, като осигурява цялостен обхват – обучения,  24/7 мониторинг, застрахователни покрития

На 26.04 ЗК „ЛЕВ ИНС” АД проведе Национално годишно съвещание, на което отчете рекордните за българския застрахователен пазар приходи от над половин милиард лева за 2023 г. Положителна тенденция е, че успоредно на ръста в премийния приход, в портфейла на компанията се увеличава и делът на доброволните застраховки.

Според данните на Световния икономически форум, исковете, свързани с климата и киберпространството, ще доминират следващите 10 години.

Това води до необходимост от бърза и надеждна дигитализация, както на пазара, така и в компанията.

ЛЕВ ИНС предлага най-сигурните кибер решения на пазара, като осигурява цялостен обхват – обучения,  24/7 мониторинг, застрахователни покрития.

„Като хора, които предлагаме сигурност,  ние също трябва да се трансформираме успоредно с промяната на пазара“, каза изпълнителният директор Валентин Илиев.

„Промяна на бизнес подхода. Това трябва да е нашата заявка чрез участия в бизнес форуми и общности, профилирани социални мрежи, където да покажем, че ЛЕВ ИНС предлага работещи решения“, заяви изпълнителният директор Владислава Милев.

В първия панел на Националното годишно съвещание, международните киберексперти, съдружници и партньори на ЛЕВ ИНС - Орен Елимелех и Кирил Григоров,  запознаха участниците с нормативните промени на дигитализацията в сектора като The Digital Operational Resilience Act (DORA) - Regulation (EU) и за това, колко много са се увеличили кибер атаките само за една година, което блокира и съсипва редица бизнеси и институции.

Във втория панел Пенсионноосигурителният и Животозастрахователният институт представиха своите отчети. От ПОИ запознаха колегите с предстоящите промени на българското законодателство предвид приемането ни в Еврозоната и ОИСР. Беше отчетено, че  дружеството се развива добре и с добри темпове, като се има предвид постигнатата доходност. В последните 4-5 години ПОИ е винаги между първите три на пазара по този показател. Добри резултати бяха отчетени във връзка с увеличение на активите, нарастване броя на осигурените лица и разбира се, увеличението на печалбата - 5 пъти в сравнение с предходната 2022 година.

Животозастрахователният институт представи иновативния продукт Бест Кеър, който е дългосрочно застрахователно решение, с гъвкаво покритие и възможност за избор на отделните компоненти. Отчете още възможностите за здравна застраховка с фиксирани обезщетения, като има възможност за два надграждащи се пакета - за извънболнична и болнична помощ. Пазарните данни сочат, че има стабилен темп на растеж в реализираните приходи от продажби на Здравни застраховки – 24% годишен ръст. В отговор на нуждата от дигитализация, беше създадено мобилно приложение „Здраве +”.

Бяха отличени и най-активните офиси и агенции на компанията, които изпълниха своите задачи по предварително зададени критерии в началото на 2023 г. - Корпоративен център София, Корпоративен център Бургас, Корпоративен център Пловдив, Агенция Варна 1; Агенция Ямбол, Агенция Кърджали, Агенция Ботевград, Агенция София 5, Агенция Стара Загора и Агенция Русе 3.