Социалната кампания „Пази детето в Интернет” гостува във Велико Търново

30 ное, 2022

На 23 ноември 2022 г. Велико Търново беше домакин на социална кампания „Пази детето в интернет” на ЗК „Лев Инс”.

В рамките на мащабната образователна инициатива международният експерт и директор „Информационни технологии и Киберсигурност” Явор Колев и националният координатор Зоя Василев се срещнаха с общинския съветник Димитър Чолаков. Той изрази категоричната си подкрепа към идеалната цел и решимостта на компанията да предпази подрастващите от нарастващия брой опасности в дигиталния свят.

На специална пресконференция екипът на „Пази детето в интернет” запозна представителите на регионалните и национални медии с впечатляващите резултати от кампанията до момента. Явор Колев и Зоя Василев отчетоха проведени семинари в повече от 30 населени места, в които са гостували в над 100 училища, а в дискусиите са взели участие близо 100 000 деца. Те анонсираха и предстоящите до края на годината визити в Русе, Варна, Разград и Плевен.

Повече от 600 деца и родители взеха активно участие в дискусията за потенциалните рискове, които крие глобалната мрежа в Аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Явор Колев и Зоя Василев представиха експертното know-how за методите за превенция на on-line тормоза и посегателствата към най-малките в Internet пред преподавателите и възпитаниците на СУ „Емилиян Станев“ и СУ „Вела Благоева” в старата столица.

Следващите спирки на екипа на „Пази детето в интернет” са:

- Русе – на 1 декември 2022 г.,

- Варна – на 5, 6 и 7 декември 2022 г.,

- Разград – на 8 декември 2022 г.,

- Плевен – на 16 декември 2022 г..

Можете да заявите участието на Вашето училище в кампанията „Пази детето в интернет” на z.bikova@cyber360.bg или 0882 66 00 50.