Важна информация за земеделските производители

28 фев, 2020

ЗК „Лев Инс” АД информира своите клиентите, че от 16 март започва приемането на заявления за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в размер до 65% от застрахователната сума.
От 16 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 млн. лв. Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха., при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.
Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване в областните дирекции на Държавен Фонд Земеделие. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделските стопани и Фонда. Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния бюджет.
За повече информация и указания за прилагане на схемата по държавната помощ, моля последвайте линка

Източник МЗХГ