Застраховка „Кибер решения за вашия бизнес“ от Лев Инс

20 сеп, 2019

Застраховката „Кибер решения за вашия бизнес“ от ЛЕВ ИНС е насочена към малкия и средния бизнес. Обхваща широк набор от застрахователни събития, от които ви предпазваме:

  • увреждане в резултат от проникване в софтуера (програми) и комуникационните системи (интернет и средства за общуване) на застрахования от външни лица; 
  • злоупотреба с лични данни на потребителите и клиенти на застрахования;
  • неправомерно използване на информация;
  • неоторизирани действия при използване на компютърната система и разрушаване на данни и промяна на информация;
  • злоупотреба на права, както и тяхното фалшифициране;
  • кражба на информация;
  • загуба на данни в резултат от хакерска намеса.

Повече информация намерете на: https://cyber.lev-ins.com/,

Посетете ни на ФБ страницата https://www.facebook.com/LevInsAd/