ЗК „Лев Инс“ АД е лидер на застрахователния пазар в България

13 апр, 2023

13 април 2023 г., София. ЗК „Лев Инс“ АД е лидер на застрахователния пазар в България за изминалата 2022 година. Това сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор за дейността по общо застраховане към края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Застрахователното дружество държи най-големия дял от 14,34% на база премиен приход по дейност в България, където автомобилното застраховане е с най-голям сегмент от 65.8%.*

*източник: Комисия за финансов надзор

Зaдължитeлнaтa пoлицa "Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт" зa aвтoмoбилиcтитe e генерирала пpeмиeн пpиxoд oт нaд 1.1 млpд. лeвa. С най-голямо доверие от потребителите по традиция се ползва ЗK "Лeв Инc"АД, ĸoятo доминира на пазара с пpeмии зa нaд 250 млн. лв. или близo eднa чeтвъpт oт пазара за изминалата година.

Застрахователна компания „Лев Инс“ АД се отличава с добър финансов портфейл в още няколко направления в сектора. Компанията е сред най-предпочитаните от клиентите в областта на доброволните застраховки като:

„Пожар и природни бедствия“, в това число и индустриален пожар, „Други щети на имущество“, в това число застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“, както и полица „Гаранции“.

„Отчетохме рекорден ръст от 30% на брутния премиен приход за 2022 г. Този резултат за пореден път утвърди „Лев Инс” като пазарен лидер, но вече отчитаме и ефектите от стратегията за диверсифициране на портфейла ни и излизането на външните пазари в Европа. Основната посока на развитие в средносрочен план е свързана със застраховките, покриващи индивидуалните потребности на клиентите, както и генерирането на нови решения за физическата и дигиталната сигурност. Забелязва се плавна тенденция към повишаване на застрахователната култура на българина“, коментира изпълнителният директор на компанията Павел Димитров.