ЗК “Лев Инс” АД отново е абсолютен лидер в общото застраховане

10 окт, 2023

ЗК „Лев Инс“ АД е абсолютен пазарен лидер с брутни премии за 250,9 млн. лева и 13,24% пазарен дял към 30 юни 2023 г. по данни на Комисията за финансов надзор. Дружеството показва ръст от близо 25% на брутните премии спрямо същия период на миналата година, който е значително по-висок от средния за пазара.

Брутният премиен приход, реализиран от компаниите в сектора на общото застраховане към края на второто тримесечие, достига 1,895 млрд. лв., което е с над 26% повече спрямо същия период на миналата година.

 

Изплатените обезщетения от застрахователите за периода достигат 932,3 млн. лв., а ЗК „Лев Инс” АД е на трето място със 110,4 млн. лева (11,8%  пазарен дял) при 85 млн. лева (15,03% пазарен дял) за същия период през 2022 г., което представлява ръст от близо 30 %.

 

Дружеството утвърждава позициите си на лидер в сектора на автомобилното застраховане и по-конкретно по задължителната "Гражданска отговорност" с приход от 151 241 637 лв. и изплатени щети за над 91 642 861 лв.

 

През юли на международна среща на партньорите си от цяла Европа ЗК „Лев Инс” АД си постави амбициозната цел до края на годината да достигне и премине границата от половин милиард лева брутен премиен приход. Нещо, което не е правено до момента от никоя застрахователна компания на нашия пазар.

 

Застрахователна компания „Лев Инс“ АД се отличава с добър финансов портфейл в още няколко направления в сектора, като данните потвърждават, че компанията е сред най-предпочитаните от клиентите и в областта на доброволните застраховки.

 

Едно от основните направления, в които ЗК „Лев Инс” АД се фокусира, е киберсигурността. Компанията разработва различни услуги както за бизнес клиенти, така и за физически лица. Част от тях са и иновативните за българския пазар 360-градусови кибер решения, които предлагат на клиентите на компанията както превенция и защита от кибер атаки, така и обезщетяване със застраховка в случай на пробив.