ЗК „Лев Инс” АД представи възможности за стажове и кариерен старт на възпитаниците на Техническия университет – София

4 апр, 2023

В рамките на 11-тото издание на изложението на работодатели „Стажове 2023“ стотици студенти на Техническия университет – София се запознаха с възможностите за реализация в различни професионални сфери в структурата на лидера в застраховането в България ЗК „Лев Инс” АД. С повече от 100 офиса и над 1000 служители в цялата страна, както и със собствени представителства в Италия, Гърция, Румъния, Германия и Великобритания, компанията предлага на възпитаниците на най-голямото в страната и региона специализирано висше учебно заведение разнообразни позиции за стаж и постоянна заетост.

Най-силен интерес към възможностите за работа в ЗК „Лев Инс” АД проявиха студентите от Факултет по Компютърни системи и технологии, поради диверсификацията на портфолиото на компанията към предлагането на цялостни решения за киберсигурност чрез обучение, технически решения и застраховки. Екипът на застрахователното дружество направи и специална презентация пред възпитаниците на Факултета по транспорта.

ЗК „Лев Инс” АД традиционно следва социална отговорна политика за публично-частни партньорства с фокус подкрепа на образованието и повишаване на квалификацията на българските граждани. Това е и философията на кампанията „Пази детето в интернет”, която през 2022 г. достигна до над 120 000 ученици и преподаватели, а през 2023 г. ще съсредоточи усилията си върху повишаване на дигиталната грамотност на родителите.