Покритие на болнична медицинска помощ | Лев Инс

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застрахователна сума

1 000 лв.

I. Покритие „Доболнична помощ” за ортопедия

II. Покритие „Болнична помощ”

1. Хоспитализация и лечение в болнични заведения:

 ✔

1.1. Терапевтично (вътрешни болести), Кардиологично, Хирургично, Неврологично

 ✔

1.2. Урологично, Ортопедично, Белодробна клиника, Неврохирургично

 ✔

1.3. Алергологично, Токсикологично

 ✔

2. Прием и настаняване (Комплексна медицинска грижа)

До 3 дни за срока на застраховката

3. Преглед и изготвяне на диагностично-лечебен план от:

 ✔
  • лекуващ лекар,

 ✔

4. Визитация и наблюдение от:

 ✔
  • лекуващ лекар

 ✔
  • завеждащ отделение

 ✔

5. Консултация с:

 ✔
  • лекари специалисти от лечебното заведение
 ✔

6. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания

Лимит 200 лв.

7. Диагностични и терапевтични манипулации с изкл. на инвазивна кардиология

Лимит 200 лв.

8. Лекарствени средства, предписани по време на болничния престой вкл. анестезия (само с възстановяване на разходи)

Лимит 200 лв.

9. Медицински изделия и консумативи, които НЗОК не заплаща при лечение по клинична пътека ( само с възстановяване на разходи)

Лимит 400 лв.

10. Продължителност на престоя в стационар

До 3 дни за срока на застраховката

Услугите се ползват на абонамент или с възстановяване на разходи