Предимства | Лев Инс

Спешен денонощен телефон

Денонощният кол център на „Лев Инс“ е в готовност да съдейства на клиентите си в непредвидена ситуация и непозната среда. Осигурява надеждна и комплексна грижа навсякъде, във всеки един момент.

Израелско ноу-хау и експертиза

Ръководители и експерти в компанията са обучени по програмата MASHAV към Министерството на външните работи на Израел. Благодарение на израелския опит и ноу-хау компанията осъществява минимизиране на всички рискове.

Системи за сигурност и превенция на риска

Застрахователната компания въвежда иновативни технологични системи по израелски модел, благодарение на които се достига до 100% контрол на риска „Кражба“ на местния пазар.