Активна сигурност | Лев Инс

Активна сигурност

Ние обезщетяваме навреме и в точния размер нашите клиенти за претърпените от тях щети. При сключване на застраховка, работим заедно с клиента за предотвратяване на щетите и намаляване на риска от тяхното настъпване, тъй като превенцията и сигурността са в интерес както на клиента, така и на компанията.

Екипът на ЗК „Лев Инс” АД, работещ по проблемите на сигурността, анализира, препоръчва, взема мерки и подпомага разработването на застрахователни продукти и определянето на оптимални застрахователни решения, с оглед нуждите на конкретния клиент. В своята работа, нашите специалисти ползват изследванията и анализите на международно признати експерти в областта на сигурността.

Нашата цел е да изградим партньорски и приятелски отношения с клиентите, основани на взаимно уважение и сътрудничество.