Активна грижа | Лев Инс

ЗАСТРАХОВКА "АКТИВНА ГРИЖА"

"Активна грижа" осигурява въздушен и наземен транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ на Застрахования, в случай на настъпила злополука и/или акутно заболяване.

Първата долекарска помощ ще се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

Организацията и координацията на транспортирането се осъществява от 24-часов КОЛ център: 0800 10 200.

Застрахователното покритие е на три нива, по избор на клиента:

  • Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
  • Пълно покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване.
  • Премиум застрахователно покритие с включена болнична помощ– злополука от всякакъв тип, акутни заболявания, описани в Специалните условия.

Покритие на болнична медицинска помощ от „Здравноосигурителен институт“ АД

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като Въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.
Първата долекарска помощ ще се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

СКРЕЧ КАРТИ

Скреч карта за Активна Гиржа от Лев Инс
Скреч карта за Активна Гиржа от Лев Инс
Скреч карта за Активна Гиржа от Лев Инс

Скреч картите са алтернативен начин за продажба на застраховка „Активна грижа“ и представляват застрахователен сертификат.

Скреч картите са в 3 варианта:

  • розова скреч карта с основно покритие и цена от 6,00 лева с включен данък
  • синя скреч карта с пълно покритие и цена от 18,00 лева с включен данък
  • бяла скреч карта с премиум покритие и цена от 49,00 лева с включен данък

Покритие:

Основно застрахователно покритие: злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома.

Пълно застрахователно покритие: злополука от всякакъв тип, акутни заболявания, описани в Специалните условия.

Премиум застрахователно покритие с включена болнична помощ: злополука от всякакъв тип, акутни заболявания, описани в Специалните условия.

Покритие на болнична медицинска помощ от „Здравноосигурителен институт“ АД

Скреч картите не са поименни. Те разполагат с персонален седемцифрен пореден номер, като за картите от 6 лв. той започва с цифрата 3, за тези от 18 лв. с цифрата 5, а за картите от 49 лв. с цифрата 7. Всяка карта има скреч поле, под което се намира допълнителен, уникален осемцифрен номер, който клиентът, закупил застраховката използва за активацията й.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Хеликоптер на „Активна грижа“ изненада децата на Стара Загора за 1 юни с въздушна разходка. Жителите на града наблюдаваха и демонстрация на спасителни действия с помощта на въздушната линейка.

ВИДЕО

Хеликоптер на "Активна грижа" спаси френска туристка, пострадала при поход в Пирин
Спасиха с хеликоптер тежко пострадал парапланерист на Витоша, 10 юли 2017, bTV
Криле за мечтателя от Калофер
Активна грижа подари „криле“ на сърцатата Габриела
Хеликоптер на „Активна грижа“ изненада децата на Стара Загора за 1 юни
Хеликоптер на "Лев Инс" спаси ученик, пострадал при игра на футбол

ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „АКТИВНА ГРИЖА” -първа помощ по европейски модел

Проектът „Активна грижа” е публично-частно партньорство на Български Червен кръст и Сдружение „Клуб Активна сигурност”.

„Активна грижа” подпомага дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел.

Идеята възниква след съвместни разговори с представители на Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Целта е да се осигурят възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора, в цялата страна, да се обезпечат максимален брой инциденти с необходимата и адекватна помощ, както и да се надградят вече съществуващите възможности. За целта ще бъдат осигурени хеликоптери с необходимото оборудване и специалисти, както и обучение на парамедици. По предложение на „Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи“ и на „Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи “ в проекта ще бъдат включени и таксиметрови автомобили. Идеята беше възприета заради потенциала на водачите на таксиметрови коли – да оказват първа помощ, огромната периферия, която покриват като маршрути и човешката им ангажираност да сигнализират при инциденти и да оказват съдействие до пристигането на линейки и/или медицински хеликоптери. Избрани водачи ще преминат през необходимото обучение за парамедици.