Медицински разноски | Лев Инс

ЗК “Лев Инс” АД осигурява:

Помощ при пътуване в чужбина;
24 часов безплатен асистанс от Асистираща компания за целия свят;
Най-ниски цени.

Покрити рискове:

Медицински разноски, вследствие на злополука и акутно заболяване;
Разходи за транспортиране и репатриране;
Разходи за спешно зъболечение.