Планински туризъм | Лев Инс

Планинската застраховка на ЗК „Лев Инс“ АД предлага сигурност и надеждна защита, в случай на настъпване на злополука или акутно заболяване по време на отдих, туризъм или практикуване на любителски зимни спортове в планината.
Застраховат се български и чуждестранни граждани, като полицата може да бъде индивидуална, семейна или групова.
С основното покритие по застраховката, Застрахованият получава обезщетения за:

Направени разходи за издирване, спасяване и транспортиране от Планинска спасителна служба при БЧК, вследствие на настъпила злополука или акутно заболяване. Помощта от ПСС се изразява в достигане до човек, попаднал в опасна и критична за него ситуация, с възможност за транспортиране и оказване на медицинска долекарска помощ в база или пост на ПСС, независимо от сезона;
Разходи за оказана медицинска помощ – прегледи, изследвания, оперативно и медикаментозно лечение, заплатени от Застрахования при извън болнично или болнично лечение, вследствие на настъпила злополука или акутно заболяване.
При допълнителното покритие на застраховката се изплаща обезщетение при смърт на Застрахования, вследствие на злополука настъпила в планината.

Застраховка „Планински туризъм“, комбинирана със застраховка “Активна грижа” на Зк „Лев Инс“, Ви осигурява максимално ниво на защита в планината!