Каско | Лев Инс

С „Каско“ от Лев Инс получавате много повече от само автомобилна застраховка. Предлагаме Ви покритие на щети по автомобила, персонализирана помощ от експерти и иновативни инструменти за превенция на риска.

С „Каско“ от Лев Инс получавате много повече от само автомобилна застраховка. Предлагаме Ви покритие на щети по автомобила, персонализирана помощ от експерти и иновативни инструменти за превенция на риска.

Изборът на правилната застраховка за автомобила е интелигентно планиране.
Със застраховка „Каско“ от Лев Инс получавате:

 • 100% контрол на риска “Кражба”
 • Денонощна аварийна помощ на пътя:

Смяна на гума

Доставка на гориво

Подаване на ток

Денонощен „Каско асистънс“ и безплатен телефон за съдействие

0800 15 333

24hours

Денонощен „Каско асистънс“ и безплатен телефон за съдействие

0800 15 333

Пътувай спокойно и зад граница
с „Каско асистънс за чужбина“*

Териториално покритие – Европа, Русия /Европейска част/ и Турция, с изключение на Исландия, Гренландия, Шпицбирген, Канарски острови, Мадейра и Азорски острови.

icon8
icon8
icon5
icon9

Пътна помощ

Ремонт на място

Извозване/ Репатриране

Аварийно изтегляне

*съгласно тарифата на застрахователя

Проверка
валидност

Проверете актуалното състояние на полица по своята застраховка “Каско” и/или други застраховка в Лев Инс.

Състояние на
щета

Проверете състоянието на заведена от вас претенция за щета бързо и лесно.

 

Често задавани
въпроси

Намерете отговорите на въпросите, които може да имате относно автомобилната застраховка “Каско”.

Проверка валидност

Проверете актуалното състояние на полица по своята застраховка “Каско” и/или други застраховка в Лев Инс.

Състояние на щета

Проверете състоянието на заведена от вас претенция за щета бързо и лесно.

Често задавани въпроси

Намерете отговорите на въпросите, които може да имате относно автомобилната застраховка “Каско”.

Офиси и клонова мрежа

Намерете регионални агенции, ликвидационни центрове, пунктове за оглед и доверени сервизи близо до вас.

Офиси и клонова мрежа

Намерете регионални агенции, ликвидационни центрове, пунктове за оглед и доверени сервизи близо до вас.

„Активна грижа на пътя“
Грижа за клиента на световно ниво

Лев Инс може да осигури на своите клиенти транспорт при ПТП и при нужда от спешна медицинска намеса.
Застраховка „Активна грижа на пътя“ може да бъде закупена за 6 лева при сключване на застраховка „Каско“ и покрива наземен транспорт до медицинско заведение, както и първа долекарска помощ.

logo-lev-ins-en

Често задавани въпроси

„Каско“ е доброволна застраховка и покрива специфични рискове, свързани с моторно превозно средство. Застраховката може да се сключи от всеки в полза на собственика (физическо или юридическо лице) на моторното превозно средство.
Застраховка „Каско“ може да се направи на автомобили, мотоциклети, мотопеди, едрогабаритна селскостопанска и строителна техника и прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, новозакупени, с регистрационни или инвентарни номера, движещи се на собствен ход и други.
Със застраховка „Каско“ от Лев Инс получавате покритие за рисковете: пожар, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж на цялото мпс и други, настъпили не по волята на водача щети. Застраховката покрива и частична щета или тотална /пълна/ щета /загуба/ на застрахованото МПС, настъпила в следствие реализиране на посочените рискове.
Лев Инс контролира риска „кражба“ по израелски модел. Това се постига с комплекс от мерки и мероприятия, включително поставяне на ефективни средства за защита, някои от които са безплатни за клиента /GPS, имобилайзер и др./
Застраховка „Каско“ е валидна за срок от 1 година, считано от датата на сключване на полицата до 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.
Застраховката влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея и са направени оглед и заснемане.
За да сключите застраховка „Каско“ е необходимо да представите талон на автомобила, който искате да застраховате.
Цената на застраховка „Каско“ е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване.
Застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила (моторното превозно средство) към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, киловати/конски сили, брой врати и други характеристики.
С „Каско асистънс за чужбина“ от Лев Инс получавате покритие в Европа, Русия /Европейска част/ и Турция, с изключение на Исландия, Гренландия, Шпицбирген, Канарски острови, Мадейра и Азорски острови.
Към „Каско асистънс за чужбина“ получавате и пътна помощ, ремонт на място, извозване/ репатриране и аварийно изтегляне при нужда.
Ако станете участник в ПТП (в България или чужбина) незабавно се обадете на безплатен денонощен телефон 0800 15 333 (за България) и +359 800 10 200 (за чужбина).
При събитие незабавно се обадете на безплатен денонощен телефон 0800 15 333, където нашите експерти ще Ви инструктират какво да направите и при нужда ще изпратят мобилна група на място. При завеждане на претенция по щета, заповядайте в нашите ликвидационни центрове в страната.

Необходимите документи за завеждане на щета са следните:
При авария на пътя, сме единствената компания, която безплатно осигурява подаване на ток, смяна на гума и доставка на гориво в цялата страна. Нашите мобилни групи са на разположение, за да окажат помощ на клиентите денонощно.

Други застраховки от Лев Инс

Домашно
имущество

 • Сигурност за семейството и дома
 • Без предварителен оглед
 • Незабавна помощ от мобилни екипи при събитие. 

Планинска
грижа

 • Сигурност и надеждна защита, в случай на злополука в планината
 • Бързо и лесно сключване на застраховка в 3 стъпки

Домашно имущество

 • Сигурност за семейството и дома
 • Без предварителен оглед
 • Незабавна помощ от мобилни екипи при събитие. При необходимост и с хеликоптер.

Планинска
грижа

 • Сигурност и надеждна защита, в случай на злополука в планината
 • При необходимост транспортиране с хеликоптер
 • Бързо и лесно сключване на застраховка в 3 стъпки