Гаранции по договор | Лев Инс

Застраховка „Гаранции по договор” или т.нар. „Застрахователен бонд” е аналог на паричен депозит или банкова гаранция в качеството им на обезпечение.

Със застраховка „Гаранции по договор“ от Лев Инс получавате:

Удобна, лесна и бърза процедура по сключване;

Индивидуални решенения за вашия бизнес, разработени от екип професионалисти;

Финансова стабилност и обезпеченост за застрахования (Не се блокират финансови активи по време на сключване на договорни отношения);

Надеждно партньорство между ЗК „Лев Инс” и застрахования;

Защита на интересите на застрахования;

 

Основни видове гаранционни покрития:

Гаранция за авансово плащане – покрива авансово предоставените средства, съгласно договора между застрахования и бенефициента;

Гаранция за добро изпълнение – покрива риска от неизпълнение или некачествено изпълнение на задължения на застрахования в размер до 5% от стойността на договора при обществени поръчки;

 

За повече информация и въпроси: bonds@lev-ins.com