Обща гражданска отговорност | Лев Инс

Застраховката осигурява застрахователна защита на юридически и / или физически лица, срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди, при настъпване на посочени в договора застрахователни събития.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Превенция на риска;
Сигурност;
Индивидуален подход към всеки клиент.
Прецизност и коректност при обслужването;
Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.