Селскостопански култури | Лев Инс

Застраховката покрива количествени щети по реколтата от селскостопански култури, настъпили в следствие на природни бедствия.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Индивидуален подход към всеки клиент;
Прецизност и коректност при обслужването;
Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.