Имущество | Лев Инс

Продуктът осигурява застрахователна защита на имущества, собственост на юридически лица във връзка с вреди настъпили вследствие на посочените покрития.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Превенция на риска;
Сигурност;
Индивидуален подход към всеки клиент;
Прецизност и коректност при обслужването;
Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.

Покрития:

Пожар;
Природни бедствия;
Земетресение;
Кражба;
Аварии;
Тероризъм.