Карго | Лев Инс

Покриват се щети по товари по време на превоз / внос, износ и реекспорт /, превозвани с наземен, морски и въздушен транспорт.
Покритието е съгласно утвърдените международни стандарти – Лойдови “Институтски Карго клаузи”.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Превенция на риска;
Сигурност;
Индивидуален подход към всеки клиент.
Прецизност и коректност при обслужването;
Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.