Кредити | Лев Инс

Застраховката покрива кредитния риск на банки и други финансови институции

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Гъвкава процедура по сключване на застраховките;
Перфектен контрол и управление на риска;