Разни финансови загуби | Лев Инс

Пакет финансови рискове, предназначени за лизингови дружества и търговски кредитори.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага:

Гъвкава процедура по сключване на застраховките;
Перфектен контрол и управление на риска;