Злополука на лекари и медицински персонал при или по повод изпълнение на служебните им задължения | Лев Инс

Продуктът е създаден в защита на лекарите и медицинския персонал при изпълнение на служебните им задължения.

Застраховат се правоспособни лекари, медицински персонал и парамедици за:

Превенция на риска;
Сигурност;
Индивидуален подход към всеки клиент.
Прецизност и коректност при обслужването;
Изпълнение на поетите задължения в максимално кратки срокове.

На обезщетение подлежат пострадалите лекари и/или медицински персонал за претърпени вреди при или по повод изпълнение на служебните им задължения, настъпили телесни увреждания, в резултат на посегателство, причинено от пациент, негов близък, придружаващо го лице или друго заинтересовано лице и при настъпване на следните рискове:

Смърт на застрахования;
Трайна загуба на работоспособност на застрахования;
Временна загуба на работоспособност на застрахования.

Продуктът се предлага, както самостоятелно, така и в пакет със задължителната застраховка „Професионална отговорност на лекари и медицински персонал“.

Застраховката е лесна за сключване и обслужване, на достъпни цени, създадена с грижа за здравето и живата на лекарите и медицинския персонал.