Застраховка "Домашно имущество" | Лев Инс

Със застраховка “Домашно имущество” получавате сигурна защита за Вашия дом. Продуктът предлага възможност за избор на застрахователни покрития, съобразно индивидуалните Ви нужди. Вариантите са разработени в зависимост от стойността на недвижимото и движимото имущество в лева или в евро.

Изберете “Домашно имущество” от Лев Инс и ще получите:

 • Сигурност за семейството и дома Ви по уникален израелски модел;
 • Експертни съвети за защита при застраховане;
 • Незабавна помощ от мобилни екипи при събитие.
 • Авариен асистънс по овладяване на аварийната ситуация от Специализиран техник;
 • Възможност да сключите своята застраховка бързо и лесно онлайн на промоционална цена.

Авариен асистънс* за дома:

Със застраховка „Домашно имущество“ Лев Инс осигурява услуга по овладяване на аварийна ситуация от специализиран техник без заплащане на допълнителна премия.

el
keys
windows

ВиК услуги (труд и материали)

Електро услуги (труд и материали)

Ключарски услуги (труд и материали)

Стъкларски услуги (труд и материали)

ВиК услуги (труд и материали)

el

Електро услуги (труд и материали)

keys

Ключарски услуги (труд и материали)

windows

Стъкларски услуги (труд и материали)

*Авариен асистънс за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Враца, Плевен и Благоевград и на разстояние 30 км от тях.

Домашно имущество
Уют и спокойствие

Избери покритие „Уют и спокойствие“ (IV вариант) и
направи своята застраховка онлайн само за 35 лева.

Други варианти на покритие:

Можете да изберете застрахователно покритие, което отговаря на вашите нужди и да защити движимото и недвижимото ви имущество.

placeholder (1)

Клонова мрежа:

Заповядайте в офисите на Лев Инс и подсигурете защита на своя дом. Вижте кой е най-близкият офис до Вас тук.

placeholder (1)

Клонова мрежа:

Заповядайте в офисите на Лев Инс и подсигурете защита на своя дом. Вижте кой е най-близкият офис до Вас тук.

Често задавани въпроси

Със застраховка „Домашно имущество“ можете да защитите, както недвижимото си имущество, така и недвижимото в него.
Недвижимо имущество включва жилища (къща и/или апартамент). Заедно с жилището могат да бъдат застраховани и мазета, тавани, гаражи и помощни постройки само когато фигурират в документа за собственост.
Застраховка на движимо имущество включва обзавеждане, битова и компютърна техника.
ПОЖАР (A) – покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ (Б, Б1) – буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
АВАРИИ (В, В1, В2)- авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро – разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ/ТОКОВ УДАР (В3);
УДАР ОТ ППС (пътно превозно средство) ИЛИ ЖИВОТНО (В4);
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ (З);
КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ (К1);
ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА (С);
ПОЖАР ОТ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА (С1);
ВАНДАЛИЗЪМ И ВАНДАЛИЗЪМ ПРИ ОПИТ ЗА КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО (С2);
ТЕРОРИЗЪМ (Т);
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА (О);
РАЗХОДИ (Р).
Застраховката влиза в сила след заплащането й или ако сте избрали разсрочено плащане – след получаване на първата вноска.
Застраховката е валидна за период от 1 година.
Не, застраховка „Домашно имущество“ важи само за територията на република България.
В случай, че направите промяна в своето име или адрес за кореспонденция през период, когато застраховката е активна, следва да се свържете с представител на Лев Инс и да го/я уведомите за направените промени.
В случай на застрахователно събитие трябва да уведомите незабавно органите на противопожарната охрана и/или полицията както и други компетентни органи, ако това е нужно.
В срок до 3 /три/ работни дни след това трябва да уведомите писмено най-близката агенция на Лев Инс. Важно е да запазите увреденото имущество за оглед от застрахователя. Срокът за уведомяване при настъпило събитие по риска кражба чрез взлом е 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването.
Срокът за уведомяване при настъпило събитие по риска кражба чрез взлом е 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването.
Обезщетението се изплаща на застрахования (или ползващото лице по договора) само по банков път, в посочената от лицето банкова сметка.

Други застраховки от Лев Инс

Автокаско

 • 100% контрол на риска кражба
 • Безплатни аварийни услуги

Планинска
грижа

 • Сигурност и надеждна защита, в случай на злополука в планината
 • Бързо и лесно сключване на застраховка в 3 стъпки

Автокаско

 • 100% контрол на риска кражба
 • Хеликоптер при необходимост
 • Безплатни аварийни услуги

Планинска
грижа

 • Сигурност и надеждна защита, в случай на злополука в планината
 • При необходимост транспортиране с хеликоптер
 • Бързо и лесно сключване на застраховка в 3 стъпки