Домашно имущество | Лев Инс

ЗК „Лев Инс“ АД предлага сигурна защита за Вашия дом със застраховка „Домашно имущество“. Продуктът предлага възможност за избор на застрахователни покрития ,съобразно индивидуалните Ви нужди. Вариантите са разработени в зависимост от стойността на недвижимото и движимото имущество в лева или в евро.

„Домашно имущество“ е предназначено за физически лица, като се застраховат постоянно обитаеми основни жилища.

Покрити рискове:

– Пожар и природни бедствия;
– Земетресение;
– Аварии;
– Късо съединение/ Токов удар;
– Кражба чрез взлом;
– Тероризъм;
– Отговорност към трети лица;
– Разходи.

Предимства на продукта:

–  Голям избор на варианти за застрахователно покритие;
– Възможност да изберете какво да застраховате: недвижимото, движимото имущество или  комбинация от двете;
– Без изискване на опис на движимото имущество при застраховане;
– При обезщетяване не се прилага самоучастие от страна на клиента;
– Застраховката може да се сключи в полза на кредитна институция.