Скреч карти - Активна грижа | Лев Инс

Скреч картите са алтернативен начин за продажба на застраховка „Активна грижа“ и представляват застрахователен сертификат.

Скреч картите са в 3 варианта:

  • розова скреч карта с основно покритие и цена от 6,00 лева с включен данък
  • синя скреч карта с пълно покритие и цена от 18,00 лева с включен данък
  • бяла скреч карта с премиум покритие и цена от 49,00 лева с включен данък

Покритие:

Основно застрахователно покритие: злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома.

Пълно застрахователно покритие: злополука от всякакъв тип, акутни заболявания, описани в Специалните условия.

Премиум застрахователно покритие с включена болнична помощ: злополука от всякакъв тип, акутни заболявания, описани в Специалните условия.

Покритие на болнична медицинска помощ от „Здравноосигурителен институт“ АД

Скреч картите не са поименни. Те разполагат с персонален седемцифрен пореден номер, като за картите от 6 лв. той започва с цифрата 3, за тези от 18 лв. с цифрата 5, а за картите от 49 лв. с цифрата 7. Всяка карта има скреч поле, под което се намира допълнителен, уникален осемцифрен номер, който клиентът, закупил застраховката използва за активацията й.

Скреч-картата трябва да бъде активирана, за да влезе в сила застрахователното покритие! Препоръчително е активацията да се случи непосредствено след покупката.

Процедурата за активиране е следната: клиентът трябва да позвъни на тел. 0800 10 200 и да съобщи трите си имена, ЕГН, номер на сертификата и номер от скреч полето.

Картата е с валидност 12 месеца от датата на активация и трябва да се съхранява до изтичане срока на застраховката.

Скреч карти може да закупите от всички представителни офиси на „Лев Инс“. В зимните курорти скреч карти се продават в Пампорово, Банско, Добринище, Паничище /районът на лифта и хижа „Рилски езера“/, на местата, брандирани с името на продукта.

Скреч карта за Активна Гиржа от Лев Инс