Активна Грижа на пътя | Лев Инс

ЗАСТРАХОВКА "АКТИВНА ГРИЖА"

„Активна грижа“ осигурява въздушен и наземен транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ на Застрахования, в случай на настъпила злополука и/или акутно заболяване.

Застрахователното покритие е на три нива, по избор на клиента:

  • Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
  • Пълно покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване.
  • Премиум застрахователно покритие с включена болнична помощ – злополука от всякакъв вид, акутно заболявания, описани в Специалните условия.

Покритие на болнична медицинска помощ от „Здравноосигурителен институт“ АД

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като Въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

ЗАСТРАХОВКА "АКТИВНА ГРИЖА НА ПЪТЯ"

Застраховка „Активна грижа на пътя“ се предлага на преференциална цена съвместно с полица „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Покритието при ПТП важи за всички места в автомобила.

Застраховка „Активна грижа на пътя“ се предлага на преференциална цена съвместно с полица „Автокаско“. Покритието при ПТП важи за всички места в автомобила.

„Активна грижа на пътя“ осигурява въздушен и наземен транспортен асистанс и оказване на първа долекарска помощ в случай на настъпило пътно-транспортно произшествие с всяко едно или едновременно с всички намиращи се в МПС лица, без ограничение на възраст. Застрахователното покритие се отнася за всички места в автомобила, отразени в регистрационния му талон.

Транспортирането на пострадалото лице е от мястото на инцидента до най-близкото специализирано здравно заведение, като въздушният асистанс се осъществява в случай на настъпили събития, пряко застрашаващи живота на Застрахования.

Първата долекарска помощ се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.