product category image

Застраховка "Злополука"

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за здрави физически лица, които извършват обичайни ежедневни дейности.

Какво покрива застраховката?

Срещу сключен застрахователен договор (полица) и платена премия, ЗК ”Лев Инс” АД носи отговорност върху живота, здравето (работоспособността) и телесната цялост на застрахованите лица срещу риска злополука.

Покрити рискове:

Основни рискове:

 • временна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • временна загуба на работоспособност, от общо или акутно заболяване;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • трайна загуба на работоспособност, вследствие професионално заболяване;
 • медицински разноски;
 • фатален край.

Допълнителен риск:

 • разходи за транспортиране
Кога е валидна застраховката?

Покритието е валидно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, през срока на действие на полицата.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

Със застраховка „Злополука” от Лев Инс, получавате:

 • Широк обхват на застрахователните покрития;
 • Ниска застрахователна премия;
 • Покритие 24/7 до една година;
 • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица;
 • Гарантирана финансова помощ в случай на загуба на работоспособност и/или нужда от болничен престой;
 • Осигурява защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове;
 • Предоставя възможност за избор на допълнителни покрития;
 • Няма изискване за минимална премия.

 

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Често задавани въпроси

Кои са най-честите злополуки, които покрива застраховката?

Най-често срещаните злополуки в ежедневието са в резултат на падане, нараняване, изгаряния, удавяне и др. Застраховката не покрива събития, ако нараняването, увреждането на телесната цялост и загубата на работоспособност е умишлено причинена от застрахованото лице.

Може ли застраховката да бъде сключена за по–кратък срок от една година?

Да, застраховката може да се сключи за срок от един ден до една година, в зависимост от желанието на клиента.

Може ли застраховката да бъде платена на пос терминал?

Да, застраховката може да бъде платена в брой, или по банков път.