Съвети при настъпване на ПТП в чужбина. | Лев Инс

Запознайте се със следните ценни указания, за които е добре да сте информирани в случай на ПТП в чужбина.

 • Ако претърпите произшествие в чужбина, не напускайте мястото на инцидента.
 • Уведомете веднага вашия застраховател, за да получите нужните указания. Направете няколко снимки от разстояние на катастрофата, така че да се виждат изцяло всички участващи автомобили, също пътят и знаците.
 • Ако имате „Гражданска отговорност“ в „Лев инс“, при ПТП в чужбина незабавно се обадете на тел.+359 800 10 200
  • ще получите консултация относно действията при попълване на ДКП
  • ще получите езикова помощ
  • ще получите правни съвети
 • Съберете цялата информация, касаеща ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите – участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.). Ако е необходимо, потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.
 • Говорете с другия шофьор и повикайте полиция и/или спешна помощ, ако е необходимо. Имайте предвид, че в някои държави полицията не е длъжна да посети мястото на ПТП, освен когато няма ранени и загинали.
 • Ако ПТП-то е между две превозни средства, няма загинали или ранени и имате съгласие по отношение на обстоятелствата в злополуката, трябва да попълните Двустранно-констативен протокол. Това ще улесни уреждането на застрахователния иск. Дори и да не е на български език, знайте че формулярите са унифицирани и данните в тях са еднакви. Задължително попълнете т.14 като опишете събитието и напишете чия е вината. Направете скица и посочете посоката на движение на автомобилите. Попълнете всички графи и се уверете, че другият водач е направил същото.
 • Запомнете — не поемайте отговорност и подпишете протокола за произшествието единствено ако ви е напълно ясен. Ако не разбирате езика, на който е написан ДКП, в забележка впишете „Не разбирам езика“.
 • Ако не сте съгласни с обстоятелствата, вашият застраховател ще уреди спора със застрахователя на другия водач. Застрахователят ще съдейства въз основа на полицейския доклад, оценката на щетите или друга информация.